Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/12230 Esas 2015/11950 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12230
Karar No: 2015/11950
Karar Tarihi: 10.07.2015


18. Hukuk Dairesi         2015/12230 E.  ,  2015/11950 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
  İHBAR EDEN
  HÜKÜMLÜ : ...
  VASİ ADAYI : ...


  İhbar dilekçesinde, hükümlü ...'ya Türk Medeni Kanunu'nun 407. maddesi gereğince vasi atanması istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm vasi adayı tarafından vasilikten çekilme istemiyle temyiz edilmiştir.

  Y A R G I T A Y K A R A R I


  Türk Medeni Kanunu'nun 422. maddesi gereğince vasinin şahsına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini inceleme görevi, öncelikle vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesine, onun kabul etmemesi halinde denetim makamına aittir. Türk Medeni Kanunu'nun 397. maddesinde de denetim makamı görevinin asliye hukuk mahkemesine ait olduğu hükme bağlandığından bu hukuki düzenlemelere göre, temyiz dilekçesinin vesayet makamının atadığı vasinin şahsına karşı itiraz olarak kabul edilip yapılan bu itirazların öncelikle sulh hukuk mahkemesince değerlendirilmesi, itiraz nedenleri yerinde görülmediği takdirde buna ilişkin kararla birlikte evrakın denetim makamı olan asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi ve denetim makamınca bu konuda kesin bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine İADESİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın