Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2015/13487 Esas 2017/268 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/13487
Karar No: 2017/268
Karar Tarihi: 15.02.2017


9. Ceza Dairesi         2015/13487 E.  ,  2017/268 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Ağır Ceza
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hüküm : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  1- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik incelemede ;
  Gerekçeli karar başlığında karar tarihinin “23.12.2009” yerine “24.12.2009” yazılması mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olarak kabul edilmişdir.
  Sanıkta ele geçirilen suça konu eroin maddesi hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan her zaman yasal işlem yapılması mümkün görülmüştür.
  Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  Suça konu uyuşturucu maddelerin TCK’nın 54. maddesinin 4. fıkrası yerine 1. fıkrası uyarınca müsaderesine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün müsadereye ilişkin bölümünden "54/1" ibaresinin çıkarılarak yerine "54/4" ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  2- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik incelemeye gelince;
  UYAP sisteminden alınan ve dosya içerisine konulan nüfus kayıt örneğine göre sanığın hükümden sonra 14.09.2012 tarihinde öldüğüne ilişkin kayıt araştırılarak TCK'nın 64/1. maddesi gereğince hukuki durumunun tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At