Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2015/13529 Esas 2017/258 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/13529
Karar No: 2017/258
Karar Tarihi: 15.02.2017


9. Ceza Dairesi         2015/13529 E.  ,  2017/258 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Ağır Ceza
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hüküm : Mahkûmiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  1- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
  Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp, sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,
  2- Sanıklar ... ve ... hakkında kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;
  a- Sanık ... yönünden;
  UYAP ortamından alınıp dosya içine konulan nüfus kaydına göre sanığın hükümden sonra, temyiz aşamasında 17.05.2012 tarihinde öldüğü anlaşıldığından buna ilişkin kayıt araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
  b- Sanık ... yönünden;
  Tanık ...'ın kendisinde ele geçirilen suça konu uyuşturucu maddeyi sanıktan satın aldığına ilişkin, sonradan döndüğü suç atma niteliğindeki beyanı dışında, sanığın savunmalarının aksine, ele geçirilen esrarla ilgisi olduğunu gösterir,
  şüphe sınırlarını aşan, kesin ve yeterli delil bulunmaması karşısında; şüphenin sanık lehine yorumlanması gerektiğine ilişkin genel ceza hukuku ilkesi de gözetilerek, beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde mahkûmiyet hükmü kurulması,
  Kanuna aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu nedenlerle BOZULMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At