Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2015/1769 Esas 2015/5309 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1769
Karar No: 2015/5309
Karar Tarihi: 20.05.2015


9. Ceza Dairesi         2015/1769 E.  ,  2015/5309 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi : Ağır Ceza
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hüküm : Sanıklar hakkında; TCK'nın 188/3, 62, 52/1-2, 53/1-2-3, 63, 54. maddeleri uyarınca mahkumiyet,

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  1- Sanıklar ... . ve ... . hakkında kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemede;
  Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp, sanıkların suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde aşağıdaki husus dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... ve sanıklar müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suç konusu uyuşturuculardan alınan şahit numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı olup, hükümlerin bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün müsadereye ilişkin bölümüne “uyuşturucu maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca alınan numunenin” ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  2- Sanık... . hakkında kurulan hükme yönelik temyize gelince;
  UYAP ortamından alınıp dosya içine konulan nüfus kaydına göre sanığın hükümden sonra, temyiz aşamasında 31.12.2013 tarihinde öldüğüne ilişkin kayıt araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş olup, diğer yönleri incelenmeyen hükmün öncelikle bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın