Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2015/2194 Esas 2015/5310 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2194
Karar No: 2015/5310
Karar Tarihi: 20.05.2015


9. Ceza Dairesi         2015/2194 E.  ,  2015/5310 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi : Ağır Ceza
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hüküm : Sanıklar hakkında TCK'nın 188/3, 62, 52/2, 53, 63, 54. maddeleri uyarınca mahkumiyet, müsadere

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanıkların suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  ...Adli Tıp Kurumunca suça konu uyuşturucu maddelerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı olup, hükümlerin bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin bölümüne “uyuşturucu maddelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ... Adli Tıp Kurumunca alınan numunelerin” ibaresinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05. 2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın