Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2015/7457 Esas 2015/5312 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7457
Karar No: 2015/5312
Karar Tarihi: 20.05.2015


9. Ceza Dairesi         2015/7457 E.  ,  2015/5312 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi : Ağır Ceza
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hüküm : Sanıklar hakkında TCK'nın 188/3, 62, 52/2, 53/1, 54/4. maddeleri uyarınca mahkumiyet, müsadere

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine ancak;
  Hakkındaki mahkumiyet hükmü temyiz edilmeyen diğer sanık ...'un soyut beyanı dışında, sanıkların aleyhlerine başkaca somut delil bulunmadığı aşamada anlatımları ile kendi suçlarının ortaya çıkmasına yardım ve hizmet ettikleri anlaşılmakla haklarında etkin pişmanlıkla ilgili TCK'nın 192. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kabul ve uygulamaya göre de;
  Sanıkların TCK'nın 53/1-c maddesi gereğince kendi altsoyları dışındaki kişilere yönelik velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ilişkin yetkilerden hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerekirken koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmalarına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın