Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/15579 Esas 2017/17936 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/15579
Karar No: 2017/17936
Karar Tarihi: 09.11.2017


9. Hukuk Dairesi         2015/15579 E.  ,  2017/17936 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ


  DAVA : Davacı, ihba tazminatı ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalılardan .... ... San. İnş. ve Taah. A.Ş. ve ... İnşaat ve Ticaret A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalılar .... ... San. İnş. ve Taah. A.Ş. ve ... İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenlere yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın