Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/33340 Esas 2017/17952 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/33340
Karar No: 2017/17952
Karar Tarihi: 09.11.2017


9. Hukuk Dairesi         2016/33340 E.  ,  2017/17952 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ


  DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yol parası alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalıların yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenlerden ... Temizlik Otomasyon Bilgi İşlem Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın