Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/4827 Esas 2019/14559 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4827
Karar No: 2019/14559
Karar Tarihi: 01.07.2019


9. Hukuk Dairesi 2016/4827 E. , 2019/14559 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY KARARI
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili;müvekkilinin davalı şahıs yanında işyeri unvanı ... RESTORANT işyerinde garson olarak çalıştığını, davacının işine sebepsiz olarak son verildiğini ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; müvekkili ... ın bu dava da husumeti olmadığını, ayrıca davacının haber vermeden işe gelmemesi nedeniyle iş akdinin feshedildiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davacının iş akdinin kıdem ve ihbar tazminatını gerektirecek şekilde sonlandığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, asgari geçim indirimi, ücret alacağının, fazla mesai ücretini ve ulusal bayram ve genel tatil ücretinin davalı şirket ve diğer davalı ...'tan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Karar süresinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2- Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının işvereninin davalı Şirket olup, davalı ...'ın ise Şirket ortağı olduğu anlaşılmaktadır.
  Davalı şirket ortağının şahsen işveren olmadığı, tüzel kişiliği bulunan şirket aleyhine açılan davada şirket ortağı gerçek şahıslara husumet yöneltilemeyeceğinden davalı ... aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi gerekirken, işçilik alacaklarından davalı şirket ile birlikte sorumlu tutulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  F)SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın açıklanan sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 01.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At