Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/12817 Esas 2019/14615 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/12817
Karar No: 2019/14615
Karar Tarihi: 01.07.2019


9. Hukuk Dairesi 2017/12817 E. , 2019/14615 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY KARARI
  1- Dosyadaki bilgi ve belgelere, delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine ve özellikle davacı vekilinin 30.12.2015 tarihli duruşmada davalı tarafın kıdem tazminatını ödediğini belirtmekle birlikte faize yönelik bir talepte bulunmadığının anlaşılmasına göre, davacı vekilinin tüm, davalı T.C. ... vekilinin aşağıdaki sebebin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2- Mahkemece Harçlar Kanunu’ nun 13/j maddesi uyarınca harçtan muaf olan davalı Bakanlığa harç yükletilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK. nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7. Maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
  Sonuç:
  Hüküm fıkrasının 2 ve 3 numaralı bentlerinin tamamen çıkartılarak yerlerine;
  “2- Davalı Bakanlık harçtan muaf olduğundan, karar-ilam harcına hükmedilmesine yer olmadığına,
  Davacının yatırdığı tüm harçların karar kesinleştiğinde ve isteği halinde davacıya iadesine,
  3- Davacının yaptığı harçlar hariç toplam 433,65 TL. yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, “ bentlerinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’ nun 28.09.2018 tarih ve 2018/2 E. 2018/ 8 K. sayılı İBK. uyarınca onama harcı alınmasına yer olmadığına, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At