Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/26270 Esas 2017/17934 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/26270
Karar No: 2017/17934
Karar Tarihi: 09.11.2017


9. Hukuk Dairesi         2017/26270 E.  ,  2017/17934 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  DAVA : Davacı, asıl davada kıdem tazminatı, karşı davada ise ihbar tazminatı ve ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, bozmaya uyarak asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın ise reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı- karşı davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın