Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/26373 Esas 2017/17801 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/26373
Karar No: 2017/17801
Karar Tarihi: 09.11.2017


9. Hukuk Dairesi         2017/26373 E.  ,  2017/17801 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı vekili 09/06/2017 havale tarihli dilekçesinde mahkeme kararında ücret alacağı kalemine yönelik faiz işletilmediği bu nedenle kararın icrasının mümkün olmadığını belirterek Dairemizin 28/03/2017 gün, 2017/2141 Esas, 2017/5203 Karar sayılı ilamına yönelik maddi hata talebinde bulunmuşsa da, maddi hata talep konusu Dairemiz kararında maddi hata saptanamadığı gibi davacının temyiz talebinin süresi geçtikten sonra yapıldığından reddine karar verildiği anlaşıldığından, davacının maddi hata talebinin REDDİNE, 09/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın