Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/6508 Esas 2017/17950 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/6508
Karar No: 2017/17950
Karar Tarihi: 09.11.2017


9. Hukuk Dairesi         2017/6508 E.  ,  2017/17950 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ


  DAVA : Davacı şirket, Hatıra Yenigün'ün usulsüz olarak hesabına geçirdiği paranın tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacılardan ... Yapı Malz. İnş. Tic. Ltd. Şti. avukatı ve ... tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacılardan ... Yapı Malz. İnş. Tic. Ltd. Şti. ve...'ün yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davacılardan ... Yapı Malz. İnş. Tic. Ltd. Şti. ve ....'e yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın