Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2019/5120 Esas 2019/14576 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/5120
Karar No: 2019/14576
Karar Tarihi: 01.07.2019


9. Hukuk Dairesi 2019/5120 E. , 2019/14576 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar dahili davalı T.C. ... vekili tarafından süresinde temyiz etmiştir.
  Mahkemece 26.03.2019 tarihli ek karar ile dahili davalı T.C. ...'nın temyiz talebi " dahili davalı T.C. ... hakkında usulünce açılmış bir dava olmadığından, karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği ve aleyhine hüküm kurulmadığı" gerekçesi ile reddedilmiştir.
  Bakanlık vekili ek kararı da süresinde temyiz etmiştir.
  Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY KARARI
  Dosyadaki bilgi ve belgelere ve özellikle mahkemece " dahili davalı T.C. ... aleyhine hüküm kurulmasına yer olmadığına," şeklinde karar verildiğinin, aleyhine karar verilmeyen dahili davalı T.C. ...' nın kararı temyizde hukuki yararı bulunmadığının anlaşılmasına göre, dahili davalı Bakanlık vekilinin ek karara yönelik tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan 26.03.2019 tarihli temyiz talebinin reddine ilişkin EK KARARIN ONANMASINA, 01.07.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At