Fullegal AI

Dünyanın İlk Hukukçu Yapay Zeka Programı
çok yakında yayında.
Ayrıntılı Bilgi
Çok Yakında Yayında!
İndirimli ön satış için yıllık paketi inceleyin.

Fullegal AI; Hukukçu Yapay Zeka

7/24 tüm hukuki sorularınıza cevap veren hukukçu danışmanınız ve çalışanınız.

Fullegal AI, dünya üzerinde yayınlanmış ilk hukukçu yapay zeka programıdır. Şimdilik 4 ülkenin hukuk verileriyle eğitilmiş ve ilgili ülkelerin tüm hukuk alanlarında uzmanlaşmıştır. Hukukçulara hız kazandırmak ve hukuki işlerinde doğrulama yapabilmeleri için danışmanlık vermek ve iş gücü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Hukuki danışmanlık yapmak üzere sadece hukuk verileriyle eğitilmiş Genel Yapay Zeka programıdır.

Cevapların Doğruluk Oranı

Fullegal AI’ın cevaplarındaki doğruluk oranı %98.2 olarak ölçülmüştür. Bu yüksek doğruluk oranı hem yapay zekanın öğrenme ve anlatma becerilerinin yüksek oluşunun, hem de öğrendiği verilerin sadece doğrulanmış hukuki kaynak veriler olmasının sonuçlarıdır.

İnsan hukukçuların hukuk eğitimlerinde kullanılan bilimsel yöntemler benimsenerek, bir hukukçu danışman olarak ciddiyetle ve cevaplarını delillendirerek cevap vermesi sağlanmıştır. Yasalar ve yasalara uygun üretilmiş içtihatlar temel eğitim kaynağı olarak kullanılmış, birbiriyle çelişen veriler olabildiğince ayıklanmıştır. Bu sayede hem yasalara hem de yasaların uygulanış doktrinlerine başarı ile hakimdir. Emin olmadığı konularda cevap vermemesi gerektiği öğretilmiştir.

Cevapların Doğruluk Oranı Cevapların Doğruluk Oranı
Şu An Neler Yapabilir? Şu An Neler Yapabilir?

Şu An Neler Yapabilir?

Tüm hukuk alanlarındaki hukuki sorulara cevap verebilir. Cevaplarını delillendirir. Sorulan soru hakkında daha ayrıntılı araştırma yapmak isteyecek kullanıcılar için aynı zamanda Full & Egal veritabanında arama yaparak ilgili dokümanlar sunmaktadır. Verdiği cevabın kullanıcı tarafından doğruluğunun kontrol edilebilmesi ve kullanıcının alıntı yaparak hukuki işlerinde kullanmak isteyeceği hukuki kaynaklara ulaşabilmesi için aynı zamanda bir arama motoru işlevine sahiptir. Sorulan soruyu sadece belirli hukuk verileri çerçevesinde yorumlaması istenebileceği göz önüne alınarak filtreleme özelliği geliştirilmiştir. İstenilen dilde soru sorulabilir, dili otomatik algılar sorunun sorulduğu dilde cevabını verir.

Sorulacak soruların kapsamı; yasalar, içtihatlar, hukukun uygulanışı veya doktrin olabileceği gibi somut bir olay hakkında da olabilir. Örneğin; somut bir olayı hukuken yorumlayabileceği gibi, hukuki bir doktrin hakkında fikir yürütebilme becerilerine sahiptir. Yasaların uygulanış biçimlerini anlatabilir, içtihatları özetleyebilir, yorumlayabilir ve çıkarımlarda bulunabilir. Emsal bir olaya uygulanmış hukuki sonucun yasalara uygunluğunu gözeterek yorumlayabilir ve bir başka olaya kıyasen uygulayabilir. Yasa maddelerini yorumlayabilir ve yasaların uygulandığı içtihatlardan örnekler sunabilir. Somut bir olaya uygulanabilecek yasa maddelerini veya emsal içtihatları bulabilir. Bir içtihata benzer diğer içtihatları bulabilir. Bir yasayla bağlantılı diğer yasaları bulabilir. Bir yasa maddesinin olaya uygulanışını hukuken yorumlayabilir. Cevabı hukuken kesin ve net olan hukuki bir soruyu cevaplandırmak yaptığı en kolay iştir. Bu yetenekler sınırlı sayıda değildir ve sadece örnek olarak sayılmıştır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fullegal AI’ın anlama ve yorumlama becerilerine güveniniz. Profesyonel ve kıdemli bir hukukçuya soru sorar gibi teknik bilgiler kullanmaktan çekinmeyiniz. Sorularınızı açık ve kapsamlı şekilde yazınız, tam ve uzun cümlelerle sorunuz. Aksi halde çok genel bir cevap verebilir veya sorunuz hakkında bulunan ayrıntılara değinmeyebilir. Verdiği cevapları, size sunacağı hukuki belgelerle veya Full & Egal veritabanı dışındaki ikincil verilerle doğrulamanız ve bu doğrulamalardan sonra resmi işlerinizde kullanmanız önerilir.

Aynı soruya atıf yaparak ikinci ve devamı sorulara cevap verme özelliği henüz test edilmektedir ve yayınlanmamıştır. Bu sebeple her bir soru ayrıntılı olarak baştan yazılmalıdır.

Fullegal AI; kanunlarla yetki verilen yasal bir insan hukukçu değildir. Verdiği cevaplar hukukçular tarafından anlaşılabilecek ve yorumlanabilecek düzeyde mesleki ve teknik terimler içeren bir yazılım programıdır. Cevapları önerdiği hukuki kaynaklarla beraber kontrol edildikten sonra uygulanmalıdır ve insan hukukçuların mesleki sorumluluk sonuçlarını doğurmaz.Türkiye’de geliştirilmiştir.
Full & Egal