Mesafeli ve Sürekli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme Fullegal Yazılım Limited Şirketi ile (Bundan sonra satıcı ya da Fullegal olarak anılacaktır); “www.fullegal.com” internet web sitesine veya mobil uygulamasına Üyelik Sözleşmesi ile üye olmuş ve sözleşmeye kendi üyelik bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapmak suretiyle ulaşmış kullanıcı (bundan sonra alıcı kullanıcı olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Konu

İşbu sözleşme “fullegal.com” sitesi veya uygulamaları üzerinden satın alınacak Uluslararası İçtihat Arama Motorunun aylık, 6 aylık veya yıllık süreli paketler halinde abonelik usulüyle satışına, telif hakları, ödemeler ve kullanım koşullarına ilişkin hukuki koşulları düzenlemektedir. İşbu sözleşmenin akit tarihinden sonra satın alınacak her ürün için bu sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

3. Sipariş Şekli ve Ürünün Belirlenmesi ve Ödeme ve İptal

Sözleşme kapsamında yer alan ürünlerden herhangi birinin “fullegal.com” sitesi üzerinden sepete eklenmesi veya abonelik yöntemiyle yine site içinde belirtilen ödeme metotlarından biri kullanılmak suretiyle ücretin ödenmesi veya bunun ile birlikte ilgili ürünün işbu sözleşme kapsamında siparişinin verilmesiyle satış sözleşmesi kurulmuş kabul edilir. Satış sözleşmesine konu ürün, alıcının sepete eklediği ve/veya onaylayarak satın aldığı her bir üründür.

Uluslararası İçtihat Arama Motorunu kullanabilmek için abonelik sistemine geçerli bir kredi kartıyla abone olmak zorunludur. Kullanıcı tarafından seçilecek ve/veya belirlenecek olan ödeme sürelerinde (aylık, 6 aylık, yıllık vb. (değişiklik gösterebilir)), Full&Egal kullanıcının belirlediği abonelik paketinin içerdiği süreler boyunca, kullanıcı kullanmakta olduğu paketi iptal edene kadar, işbu belirlenen ücreti dönemsel olarak kullanıcıya ait olan kredi kartından tahsil eder. Kullanım bedeli peşin tahsil edilir. Başlangıçta verilecek ücretsiz kullanım süreleri değişkenlik gösterebilir veya tamamen Full&Egal tarafından kaldırılabilir. Ödemeler ücretsiz kullanım sürenin sonundan itibaren peşin olarak Full&Egal tarafından Kullanıcının kredi kartından tahsil edilir.

Kullanıcı abonesi olduğu Uluslararası İçtihat Arama Motoru aboneliğini dilediği zamanda Kütüphanem linkinde ilgili paketin üzerinde bulunan Dondur butonunu kullanarak askıya alabilir. Askıya alınan abonelik kullanıcı tarafından tekrar aktif hale getirilmediği sürece Full & Egal aynı paket ücretinin gelecek tahsilatlarını yapamaz. Askıya alınan paket ücreti peşin tahsil edildiği için bir sonraki yenileme dönemine ve/veya satın alınan süre kadar kullanıcının hizmetine sunulmaya devam eder. Dondurma İşlemi peşin tahsil edilen ücretin iadesini kapsamaz ve kullanım süresini bir sonraki yenilemeye kadar durdurmaz.

4. Satın Alınabilecek Ürünler

İçtihat Programı

Uluslararası İçtihat Arama Motoru Aboneliği; Fullegal tarafından bir arama motoru ile sunulan Yüksek Mahkeme Kararlarına erişim hakkını, kararları istenilen dile çeviri hakkını ve kişisel kullanım amacıyla indirilmesini içeren hizmettir. Kullanıcı program için seçenek süreli kullanım ücreti öder ve satın alma tarihinden itibaren seçenek süreyle programı sınırsız olarak kullanım hakkına sahip olur. Program kullanım ücreti her sene değişiklik gösterebilir.

5. Cayma Hakkı

Alıcı, “fullegal.com” üzerinden satın aldığı ürünlerle alakalı 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı işbu sözleşmeye ek “Cayma Bildirimi”nin yukarda belirtilen Fullegal’e ait adrese iadeli taahhütlü olarak Kullanıcı tarafından ulaştırılması ile kullanılabilir.

Basılı eserler hakkında cayma hakkının kullanılması halinde basılı kitap iade edilir ve eser hakkında alıcının kullanım hakkı baştan itibaren doğmamış sayılır.

E-eserler hakkında cayma hakkının kullanılması halinde ilgili eser alıcının kütüphanesinden kaldırılır ve eser hakkında alıcının kullanım hakkı baştan itibaren doğmamış sayılır.

Cayma hakkını kullanan alıcının cayma süresi içinde eserin kopyasını alması, gerekli bilgiyi edinmesi hallerinde doğacak telif hakkı ihlallerinden alıcı sorumludur ve iade talebi kabul edilmez. Fullegal’in bu gibi ihlaller karşılığında şikayet ve tazminat hakları saklıdır.

6. Teslimat ve İade

Basılı eserler dışındaki ürünlerin teslimatı alıcının “fullegal.com” sitesinde yer alan “Kütüphanem” linkine eserin eklenmesi ve esere ulaşım hakkının tanımlanması ile sağlanacaktır.

Basılı eserler sipariş ve ödemenin tamamlanması akabinde 7 gün içinde alıcıya ulaştırılmak üzere kargoya teslim edilir. Kargoda geçen süreler Fullegalin teslim yükümlülüğü süresine eklenmez ve gecikmelerden dolayı Fullegal değil ilgili kargo şirketi sorumludur. Kargo bedeli eserin satış bedeline ayrıca eklenecek ve alıcı tarafından karşılanacaktır.

İade halinde alıcı, satın aldığı ürünü hasar görmemiş halde aynı kargo şirketi ile Fullegal’e ait yukarda belirtilen adrese gönderir.

7. Son Hükümler

İşbu sözleşme alıcının “fullegal.com” sitesi üzerinden yapacağı tüm alışverişler için uygulanır. Kararlaştırılmayan hususlarda başta Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Medeni Kanunu olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır. Uyuşmazlık halinde Çerkezköy Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Fullegal, satış konusu tüm malların ücretlerinde süre kısıtlaması bulunmaksızın değişikliğe gitme ve yeniden düzenleme haklarını saklı tutar.