Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması konularını ve bu konular ile ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı açıklamaktadır. Fullegal, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ilgili mevzuatı ile uluslararası sözleşmelere aşağıda açıklandığı şekilde riayet etmektedir.

1. Kapsam ve Rıza Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin tarafımızca toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bunlar ile ilgili haklarınızı açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikası mobil cihazlar da dahil olmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize bakılmaksızın, internet sitemiz de dahil olmak üzere, bu Gizlilik Politikasına atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna uygulanacaktır. Hizmetlerimizi kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmekte ve bu Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere, kişisel verilerinizi toplamamıza, kullanmamıza, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmamıza, muhafaza etmemize ve korumamıza rıza göstermektesiniz. Sizden istenen bilgilerinize Hizmet sunmak üzere ihtiyaç duyulduğu için; söz konusu bilgileri bizimle paylaşmamanız halinde, Hizmetlerimizin tümünü tamamen ve eksiksiz şekilde sunmamız mümkün olmayabilir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması "Kişisel veriler", kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel veriler, toplulaştırılmış olan veriler ile anonim hale getirilmiş olan verileri, gerçek kişilere ait olmayan veya belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait olmayan istatistiki veriler gibi bilgileri içermemektedir. Hizmetlerimizi kullandığınızda, kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda, kullanıcı hesabı oluşturmak için ilgili formda bilgi verdiğinizde, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde, kullanıcılar arası görüşmeler, sohbetler yaptığınızda veya uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle başka bir şekilde iletişime geçtiğinizde, kişisel verilerinizi topluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz.

Aşağıdaki bilgileriniz tarafımızdan toplanmakta, muhafaza edilmekte ve kullanılmaktadır;

• Hesap oluşturduğunuzda; adınız, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi tanımlayıcı bilgileriniz,

• Sitedeki faaliyetleriniz kapsamında gerçekleştirilen işlemler sırasında satın alma, ücretli ya da ücretsiz eser yükleme, bu eserleri kütüphanenize kaydetme veya ürün satışı yapma ile ilgili bilgiler dahil tüm yaptığınız işlemler sonucunda ortaya çıkan, ürettiğiniz veya hesabınız ile bağlantılı olan işlemler ilgili içerikler,

• Ürettiğiniz veya hesabınız ile bağlantılı diğer içerikler;

• İşlemleriniz ile bağlantılı (banka hesap numaraları gibi) finansal bilgiler;

• Eserlerin satın alınması, indirilmesi veya listelenmesi dahil eser ve ürünlere ulaşılması amacıyla kullanılan e-posta, telefon, fatura ve diğer bilgiler ile (vergi kimlik numarası ve diğer kimlik numaraları gibi) kargo/posta işlemleri için gerekli olan bilgiler (takip numaraları ve güncel takip bilgileri gibi);

• Bazı hallerde, kullanıcı hesabı oluştururken veya Hizmetlerimizi kullanırken bize sağladığınız yaş, cinsiyet, eğitim bilgileriniz, uzmanlık alanlarınız, çalıştığınız yerlere ilişkin bilgiler; ilgi alanlarınız ve beğendikleriniz ile ilgili bilgiler,

• Sitede yaralan formlar aracılığıyla, Site üyeliği için oluşturduğunuz kullanıcı hesabınıza ilişkin bilgilerinizi güncelleyerek veya bilgi ekleyerek, uyuşmazlık çözümüne katılarak veya ürün/eser ve/veya hizmet satın aldığınızda veya sattığınızda veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle başka şekilde iletişime geçerek sunmuş olduğunuz diğer bilgiler ve bu kapsamda oluşan kullanıcılar dahil yapılan her türlü görüşme/yazışma içerikleri ile bunlara ilişkin kayıtlar,

• Kimliğinizi doğrulayabilmek veya tespit edebilmek için yürürlükteki kanunlar uyarınca toplamamız ve işlememiz gereken veya buna izin verilen diğer bilgiler,

• Bazı hallerde, hukuka aykırı, tehditkar, hakaret içeren ve sair istenmeyen mesajlar alındığına ilişkin kullanıcılarımızdan veya üçüncü kişilerden gelen şikayetleri değerlendirebilmek amacıyla mesajlaşma ve diğer yazışma içerikleri,

• Hizmetlerimizi kullandığınızda veya hesap oluşturduğunuzda otomatik olarak topladığımız kişisel veriler,

• Kullandığınız (mobil cihazlar dahil) cihazlardan aldığımız, cihaz kimliği veya benzersiz tanıtıcı, cihaz türü, reklam tanımlayıcı ve benzersiz cihaz simgesinden oluşan bilgiler,

• Mobil cihazınızdan elde edilen lokasyon bilgileri dahil olmak üzere coğrafi konum bilgileri,

• Sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfa gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendiren URL, reklam verileri, IP adresiniz, göz atma geçmişiniz ve web log bilgileriniz gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri.

İlaveten çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler kullanarak topladığımız kişisel bilgiler Görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve Hizmetlerimiz ile ilgili yaptığınız diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için reklam ve e-posta içeriğimiz ile, çerez, web işaretçileri (beacons), benzersiz tanımlayıcı ve benzer teknolojiler kullanmaktayız.

Topladığımız verileri, üçüncü kişilerden aldığımız veriler ile birleştirebilir ve hesap bilgilerinize ekleyebiliriz. Örneğin, herkese açık olan demografik bilgileri, ek iletişim bilgilerini, kredi kontrol bilgilerini ve kredi derecelendirme kuruluşlarından alınan bilgileri, yürürlükteki kanunların müsaade ettiği şekilde toplayabiliriz ve kullanabiliriz. Sosyal medya siteleri ile bilgi paylaşımınıza veya hesabınızı oluşturmak veya ilgili sosyal medya sitelerine hesabınızı bağlamak için sosyal medya sitelerini kullanmanıza izin verebiliriz. Bu sosyal medya siteleri, bize (görüntülediğiniz içerik, beğendiğiniz içerik ve size gösterilen veya tıklamış olabileceğiniz reklamlar hakkında bilgiler gibi) ellerinde bulundurdukları birtakım kişisel verilerinize otomatik erişim sağlayabilir. İlgili sosyal medya sitesinde yer alan gizlilik ayarları ile erişimimizin bulunacağı kişisel verileri ve ilgili sosyal medya sitesinde hakkınızda saklanan kişisel verilere erişimimizi sağladığınızda verdiğiniz izinleri kontrol edebilirsiniz. Başkalarına ait kişisel verileri (başka bir kişiye ait olan teslim adresi, işlemler için kullandığınız başka bir kartın hamiline ilişkin bilgiler gibi), yalnızca söz konusu kişilerin önceden alınmış açık onayları varsa bize sunabilirsiniz. Bu kişileri de aynı zamanda Gizlilik Politikamız uyarınca kendilerinin kişisel verilerini nasıl topladığımız, kullandığımız, paylaştığımız ve muhafaza ettiğimiz hakkında bilgilendirmelisiniz. Yukarıda belirtilen kapsam ve sınırlar içinde kişisel veriler arasında yürürlükteki mevzuatta tanımlanan (kılık kıyafet, biyometrik özellik taşıyan ses kayıtları, satın alınan veya incelenen ürünler ilintili olduğu ölçüde sağlık ve cinsel hayatla ilişkili olabilecek bilgiler gibi) özel nitelikli kişisel verilerin de yer alabileceğini ve bu Gizlilik Politikasında verdiğiniz açık rızanın, söz konusu kişisel verilerin elde edilmesi ve bu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde kullanılması hallerini de kapsadığını hatırlatmak isteriz. 3. Kişisel Verilerin Kullanımı ve Muhafazası Topladığımız kişisel verileri, Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek, sitemizde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, arama alışkanlıklarınıza uygun şekilde arama motorumuzu geliştirmek, ortak ilgi ve uzmanlık alanlarına sahip üyelerle etkileşime geçmenizi sağlamak, hesabınız veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, size kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama hizmetleri sunmak veya varsa hileli veya yasadışı faaliyetleri tespit etmek, bunları engellemek ve bu tür konuları soruşturmak için kullanmaktayız. Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatın öngördüğü veya faaliyetlerimiz ile ilgili veya faaliyetlerimiz için gerekli oldukları süre boyunca muhafaza etmekteyiz. Buna ek olarak, kapatılmış hesaplardaki kişisel verileri de yürürlükteki mevzuata uymak, dolandırıcılığı engellemek, borçlu olunan ücretleri tahsil etmek, uyuşmazlıkları çözmek, soruşturmalara yardımcı olmak, Kullanıcı Sözleşmemizi uygulamak ve yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği veya gerekli kıldığı diğer işlemlerde bulunmak için saklayabiliriz.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla muhafaza edilmekte ve kullanılmaktadır;

• Hizmetlerimize erişim sağlamak ve Hizmetlerimizin kullanılmasını sağlamak, •

Beğenebileceğiniz eser, kullanıcı, ürün ve hizmetleri içeren bir Site içeriği sunmak,

• Size ve ilgi alanlarınıza özel ticari ileti göndermek veya reklam göstermek,

• Satın alma geçmişiniz, yayınladığınız veya indirdiğiniz eserleriniz, takip ettiğiniz kişileriniz dahili mesajlarınız ve diğer özelliklere erişiminizi sağlamak,

• Hizmetlerimizi özelleştirmek, ölçmek ve geliştirmek,

• Bilgileri topladığımızda açıklanan şekilde talep edebileceğiniz diğer hizmetleri sunmak;

• Size (reklam, arama sonuçları ve diğer kişiselleştirilmiş içerik gibi) konum tabanlı hizmetler sunmak için coğrafi konum bilgilerini kullanmak,

• Hesabınız ile ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesi ve müşteri hizmetleri sunulması,

• Hesabınız ile ilgili olarak bildirimde bulunmak, hesabınız ile ilgili sorunları gidermek, şikayet ve önerilerinizi değerlendirmek, uyuşmazlıkları çözmek, borçlu olunan ücret veya tutarları tahsil etmek, anketler veya soru formları ile görüşlerinizi öğrenmek için sizinle iletişime geçmek veya başka şekilde gerekli olduğu ölçüde size müşteri hizmetleri sunmak ve ilgili işleme konu olan tarafların bilgilerini teyit etmek,

• Kullanıcı Sözleşmemizi, varsa sizinle imzaladığımız diğer herhangi bir sözleşmeyi ifa etmek veya söz konusu sözleşmelerden ve/veya yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da hakların kullanılabilmesi için gerekli olduğunda sizinle iletişime geçmek, bu kapsamda gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

• Reklam ve pazarlama iletişimlerimizin kişiselleştirilmesi ve sizinle daha ilgili olmasını sağlamak ve geliştirmek,

• Kupon, indirim ve özel promosyonlar sunmak,

• İletişim tercihlerinize dayalı olarak hedeflenmiş pazarlama, hizmet güncellemeleri ve profesyonel teklifler sunmak,

• Bu amaçlar kapsamında sizinle e-posta, telefon, SMS ile iletişime geçmek

• Hileli ve yasadışı faaliyetlerin engellenmesi, tespit edilmesi, en aza indirilmesi ve soruşturulması,

• Dolandırıcılık, güvenlik ihlalleri, şüpheli işlemleri, potansiyel olarak yasaklanabilecek, yasaklanmış veya yasadışı faaliyetleri engellemek, tespit etmek, en aza indirmek ve soruşturmak,

• Gizlilik Politikamız, Kullanıcı Sözleşmemiz veya diğer politikaların uygulanmasını sağlamak,

• Alışverişi tamamlamak veya sepete diğer ürünleri eklemek,

• Sipariş bilgilerini görüntülemek,

• Geri bildirimde bulunmak,

• Profil sayfası görüntülemek,

• Üyeler arası mesaj göndermek,

• Siparişleri iptal etmek, iade talep etmek veya talepte bulunmak gibi satış sonrası faaliyetlerde bulunmak, Başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerinizi belirlenen süreler boyunca saklamakla yükümlü olduğumuzu ayrıca hatırlatmak isteriz. Kişisel verilerinizi muhafaza etmemizi gerektiren hallerin ortadan kalkması durumunda, kişisel verileriniz güvenli bir şekilde imha edilecek veya anonim hale getireceğiz.

4. Erişim Topladığımız kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, bunlara erişebilmenizi ve bunları düzeltebilmenizi temin etmek için önlemler alıyoruz.

5. Kişisel Verilerin Paylaşılması Kişisel verilerinizi, üçüncü kişi ve firmalar ile paylaşabiliriz. Bu kişisel verilerin paylaşımı;

• Kayıt, işlem ve müşteri desteği gibi içerik ve hizmetleri sunmak,

• Potansiyel dolandırıcılık, şüpheli ve yasadışı işlemleri, Kullanıcı Sözleşmemizin ihlallerini ve veri güvenlik ihlallerini tespit etmeye ve engellemeye yardımcı olmak,

• Size kişiselleştirilmiş ve daha ilgili olacak şekilde reklam sunmak,

• Ürünler, Site, uygulamalar, Hizmetler ve pazarlama iletişimleri hakkında verilecek kararları yönlendirmek,

• Hizmetlerimizi sunmamız ve Hizmetlerimize erişiminizi sağlamamız,

• Yasal yükümlülüklerimize uymamız,

• Kullanıcı Sözleşmemizi uygulamaya koymamız, pazarlama ve reklam faaliyetlerimizi sağlamamız,

• Hizmetlerimiz ile ilgili hileli veya yasadışı faaliyetleri engellememiz, bunları tespit ederek en az seviyeye indirmemiz ve bunları gereği gibi soruşturabilmemiz,

• Kolluk kuvvetleri, yasal muameleler, resmi makamlar ve yasal yetkililerin taleplerini karşılamak,

• Yasal gerekliliklere uymak, Kullanıcı Sözleşmemizi icra etmek, herhangi bir içeriğin diğer kişilerin haklarını ihlal ettiğine dair iddialara müdahale etmek veya herhangi birinin hakkını veya güvenliğini korumak,

• Fikri veya sınai hak ihlallerini engellemek veya durdurmak, için gerekli olabilmektedir.

6. Güvenlik Kişisel Verilerinizin kaybedilmesi, kötü niyetli olarak kullanılması, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, kişisel verilerinizin yetkisiz paylaşımı veya değiştirilmesi gibi riskleri azaltmak için uygun teknik ve idari güvenlik tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi korumaktayız. Şifre güvenliğiniz sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizde benzersiz numaralar, büyük ve küçük harfler ve karakterler kullanmanızı ve başka herhangi bir sitede kullanılmamış olmasını tavsiye ediyoruz. Şifrenizi diğer kişiler ile paylaşmamalısınız. Şifrenizi başkaları ile paylaşmanız durumunda, diğer kişilerin hesabınızdan yaptıkları tüm iş ve işlemlerden sorumlu olacaksınız. Şifrenizin kontrolünün kaybedilmesinin kişisel verilerinizin kontrolünün kaybedilmesi ile sonuçlanabileceğini hatırlatmak isteriz.

7. Gizlilik Politikasında Değişiklik Bu Gizlilik Politikasında her zaman değişiklik yapılabilir. Sitemizde yayımlanması ile birlikte derhal geçerlilik kazanacak olan önemli değişikler hakkında ayrıca bilgilendirilirsiniz. Bu değişiklikleri kabul etmemeniz halinde üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

8. Haklarınız / Sorular ve Şikayetler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilecek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Böylelikle; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunuun 11.maddesi gereğince;

• Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir;

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini öğrenebilir,

• Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilir,

• Düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir,

• İşlenen kişisel verilerinize ilişkin itiraz hakkı ve zarar uğramanız halinde zararın giderilmesi hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olması veya bu Gizlilik Politikası ya da yürürlükteki mevzuat uyarınca haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, bize sitemiz üzerinden form doldurarak ya da üyelik sözleşmesinde yer alan adresimize yazılı olarak ulaşabilirsiniz.