Eser Sözleşmesi

Full & Egal Universal Law Academy Eser Yükleme Bilgilendirmesi:

Telif haklarına kısmen ya da tamamen sahip olduğunuz hukuki eserlerinizi Full & Egal üzerinden tüm dünyadaki okuyucularınıza ücretli olarak satabilir ya da profilinizde kendi namınıza ücretsiz yayınlayarak hukuk biliminin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Hukuki eserleriniz, Kitap, Doktora Tezi, Yüksek Lisans Tezi, Makale, Dilekçe, Sözleşme, Bilirkişi Raporu, Mütalaa ya da Bilgi Notu olabilir.

  • Eserinizin yayımcısı ve satıcısı siz olursunuz. Telif haklarınızın tamamı sizde kalır.

  • Eserinizin uluslararası ve yerel satışlarından elde edilen net gelirin %70’i size aylık dönemlerde ödenir.

  • Eseriniz satın alınmadığı sürece başkaları tarafından görüntülenemez.

  • Dilediğiniz zaman eser yayınını dondurabilirsiniz.

  • Eseriniz Dijital Elektronik Eser şeklinde satın alınabilir veya Basılı olarak satın alınabilir. Basılı olarak talep eden eserinizin tüm basım ve dağıtım işlemleri Full & Egal tarafından gerçekleştirilir.

Aşağıda bulunan sözleşmeyi “Onayla” butonuna basarak Eser Yükleme Paneline erişebilirsiniz.

BASIM DAĞITIM GÖSTERİM VE KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

Fullegal Yazılım Limited Şirketi ile

www.fullegal.com web adresi üyesidir.

I.SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Eser sahibinin kısmen veya tamamen telif hakkına sahip olduğu yazılı eserlerin, www.fullegal.com adresli Fullegal’in web sitesine, kullanıcı tarafından hazırlanmış ve düzenlenmiş satışa hazır halinin yüklenerek, ilgili eserlerin elektronik eser olarak veya satın alan tarafından basılı olarak talep edilmesi halinde basılı eser olarak Fullegal tarafından satışa ve yayına sunulması, ücretli eserlerde elektronik eser satışlarından elde edilen gelirlerin vergisinin Fullegal tarafından ödenerek, kalan net kazanç miktarın %70’lik oranının Eser Sahibi’ne ödenmesini ve esere ilişkin münhasır hakların eser sahibinde kaldığını içerir atipik hükümleri haiz sözleşmedir.

II.HÜKÜMLER:

Ücretli olarak satışa sunulan eserlerin satışından elde edilen gelirler için ödenecek tüm vergiler Fullegal tarafından ödenir. Eserin elektronik olarak satışa sunulması için harcanacak bandrol ve diğer giderler düşülerek hesaplanacak olan net kazancın %70’i eser sahibinin şahsına ait olan ve eser sahibi tarafından bilgileri girilen Banka hesabına Fullegal tarafından aylık periyotlarla ödenir. Net kazancın %30’u ise kitap yayım ve satış, dağıtım ve teknoloji alt yapısı hizmetleri karşılığı olarak Fullegal’e ait olacaktır.

Fullegal, Eser sahibi tarafından yüklenen eserlerin hiçbir şekilde telif ortağı olmayacaktır. Fullegal, Eser sahibi tarafından yüklenen eserlerin hiçbir şekilde tek yayım, tek satış ve tek basım hakkı sahibi olmayacaktır.

Eser sahibi Fullegal’de yayınlayacağı ve elektronik veya basılı olarak satışa sunacağı eserlerinin yayım basım, satım ve dağıtım haklarını 3. kişilerle hala kullanma hakkına sahip olacaktır. Eser Sahibi daha önceden 3. kişi ve/veya kişilere tek yayım, basım veya satıcılık hakkını devretmiş olduğu eseri Fullegal.com’a yükler ve 3. kişilerin haklarını ihlal ederse, Fullegalin 3. kişilerce uğratılacağı tüm zararları gidermekle yükümlüdür. Bu 3. kişilerle yapılacak olan sözleşmelere Fullegal taraf değildir ve dahil edilemez.

Eser sahibinin yüklediği eserlerin, 3. kişilerle daha önceden veya daha sonra yapılmış olan sözleşmelere aykırılık teşkil etmesi sebebiyle 3. kişilerin maddi ve manevi kayıplarından doğacak alacaklarda Fullegal’in sorumluluğu doğmayacaktır. 3. kişilerin sahip olduğu haklar neticesinde ilgili makam ve merciler tarafından verilecek olan karar veya idari yaptırımlar gibi herhangi bir maddi veya manevi tazminat ödeme yükümlülüğü Fullegal’in üzerinde bırakılırsa, Fullegal tarafından yapılacak tüm ödemeler ve Fullegal’in uğrayacağı diğer tüm zararlardan Eser Sahibi sorumludur.

Eser Sahibi tarafından yüklenecek eserlerin ücretli veya ücretsiz olarak satışa sunulması kararı eser sahibine aittir. Eser sahibi yükleyeceği eserleri ücretsiz olarak kamuya açık hale getirerek yayınlayabilir veya kendisinin belirleyeceği bir ücret karşılığında satışa sunabilir. Eserin yurt dışında satışında eserin satış fiyatı satın alınan tarihteki kur üzerinden çevrilir.

Eser Sahibi tarafından önceden ücretsiz olarak yayınlanan bir eser, eser sahibi tarafından yayından kaldırılarak, ücretli olarak tekrar yüklenip satışa sunulabilir.

Ücretli eserlerin fiyatı Eser Sahibince belirlenir. Belirlenen fiyat Eser Sahibi tarafından yayından sonra değiştirilemez. Belirlenecek fiyat vergiler dahil olmak üzere eserin son satış fiyatıdır.

Eser sahibi tarafından yayınlanan bir eserin içeriğinin güncellenmesi ve yeni baskıya hazır hale getirilmesi durumunda Eser Sahibi ilgili yeni baskıyı yeni bir satış halinde satışa sunabilir.

Bir kez Fullegal tarafından yayınlanmış bir eserin yayından ve satıştan kaldırılması işlemi; Fullegal’in E-mail adresi olan info@fullegal.com adresine işbu kullanıcı hesabında Eser Sahibine ait olduğu belirtilen E-Mail aracılığıyla gönderilecek mail ile Fullegal tarafından gerçekleştirilecektir.

Eser Sahibinin telif hakkına kısmen sahip olduğu bir eser bir başka telif hakkı ortağı aracılığıyla Fullegal’de yayınlanır ve satışa sunulursa, Fullega’in ilgili eser satışlarından elde edeceği gelirlerin %70 oranındaki eser sahibine yapacağı ödemeler eseri Fullegal’e satış için yükleyen kullanıcıya yapılır.