Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme Fullegal Yazılım Limited Şirketi ile (Bundan sonra satıcı ya da Fullegal olarak anılacaktır); “www.fullegal.com” internet web sitesine veya mobil uygulamasına Üyelik Sözleşmesi ile üye olmuş ve sözleşmeye kendi üyelik bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapmak suretiyle ulaşmış kullanıcı (bundan sonra alıcı kullanıcı olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Konu

İşbu sözleşme “fullegal.com” sitesi veya uygulamaları üzerinden satın alınacak e-kitap şeklinde sunulan eserler, basılı eserler ve ücretsiz indirilebilir içeriklerin satışı, telif hakları, ödemeler ve kullanım koşullarını düzenlemektedir. İşbu sözleşmenin akit tarihinden sonra satın alınacak her ürün için bu sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

3. Sipariş Şekli ve Ürünün Belirlenmesi

Sözleşme kapsamında yer alan ürünlerden herhangi birinin “fullegal.com” sitesi üzerinden sepete eklenmesi ve yine site içinde belirtilen ödeme metotlarından biri kullanılmak suretiyle ücretin ödenmesi ile birlikte ilgili ürünün işbu sözleşme kapsamında siparişi verilmiş ve satış sözleşmesi kurulmuş kabul edilir. Satış sözleşmesine konu ürün, alıcının sepete eklediği ve onaylayarak satın aldığı her bir üründür.

4. Satın Alınabilecek Ürünler

“fullegal.com” adresi üzerinden edinilebilecek aşağıda belirtilen üç temel ürün mevcuttur.

  1. E-Eserler

E-eserler, Fullegal ya da diğer “fullegal.com” kullanıcıları tarafından siteye yüklenen ve sitede belirli bir fiyatla satışa sunulan, fiziki formu olmayan kitap, tez, makale, dilekçe, bilgi notu vb. yi kapsamaktadır. Bu eserlerin satın alınması halinde satın alan kullanıcının kütüphanesinde ilgili esere tam erişim sağlanacaktır. Alıcı, satın aldığı e-eserlerin tamamını “fullegal.com” sitesi üzerinden okuyabilir ancak sadece ücretli kitap ve tez ismindeki eserleri herhangi bir cihaza indiremez, kopyalayamaz.

Alıcı satın aldığı tüm e-eserler için yazarın ve Fullegal’in telif haklarını korumakla yükümlüdür.

  1. Basılı Eserler

Basılı eserler Fullegal ya da diğer “fullegal.com” kullanıcıları tarafından siteye yüklenen ve sitede belirli bir fiyatla satışa sunulan, e-eserlerin fiziki kitap şeklinde basılmış ve ciltlenmiş, kitap, tez, makale, dilekçe, bilgi notu vb. yi kapsamaktadır. Bu eserlerin satın alınması halinde kitap, aşağıda “Teslim ve İade” altında açıklanan şartlarla alıcıya ulaştırılır.

Alıcı satın aldığı tüm basılı eserler için yazarın ve Fullegal’in telif haklarını korumakla yükümlüdür.

  1. Ücretsiz İndirilebilir Eserler

Ücretsiz eserler Fullegal ya da diğer “fullegal.com” kullanıcıları tarafından siteye yüklenen ve sitede herhangi bir bedel talep edilmeksizin kullanıma sunulan, fiziki formu olmayan kitap, tez, makale, dilekçe, bilgi notu vb. yi kapsamaktadır. Alıcı bu eserleri ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyebilir ve cihaza indirebilir. Ancak bu eserlerin dağıtımı, paylaşılması, gösterime açılması ve toplu alanlarda kulllanımı yasaktır. Kütüphaneye eklenen ücretsiz eserler fullegal.com” sitesi üzerinden veya cihazdan okunabilir.

  1. İçtihat Programı

İçtihat Programı; Fullegal tarafından bir arama motoru ile sunulan Yüksek Mahkeme Kararlarına erişim hakkını içeren hizmettir. Kullanıcı programiçin 1 yıl kullanım ücreti öder ve satın alma tarihinden itibaren 1 yıl süreyle programı sınırsız olarak kullanım hakkına sahip olur. 1 Yılın ardından tekrar kullanım hakkı satın alınmadığında programa tüm erişim kısıtlanır ve eskiye yönelik kullanımlar da son bulur ve içtihatlara erişim tüm içtihatlar için kapatılır. Program kullanım ücreti her sene değişiklik gösterebilir.

5. Cayma Hakkı

Alıcı, “fullegal.com” üzerinden satın aldığı ürünlerle alakalı 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı işbu sözleşmeye ek “Cayma Bildirimi”nin yukarda belirtilen Fullegal’e ait adrese zarara uğratılmamış basılı eser ve/veya eserlerle beraber gönderilmesi veya e-eserler için “fullegal.com” üzerinden Fullegal’e ulaşılması ile kullanılabilir.

Basılı eserler hakkında cayma hakkının kullanılması halinde basılı kitap iade edilir ve eser hakkında alıcının kullanım hakkı baştan itibaren doğmamış sayılır.

E-eserler hakkında cayma hakkının kullanılması halinde ilgili eser alıcının kütüphanesinden kaldırılır ve eser hakkında alıcının kullanım hakkı baştan itibaren doğmamış sayılır.

Cayma hakkını kullanan alıcının cayma süresi içinde eserin kopyasını alması, gerekli bilgiyi edinmesi hallerinde doğacak telif hakkı ihlallerinden alıcı sorumludur ve iade talebi kabul edilmez. Fullegal’in bu gibi ihlaller karşılığında şikayet ve tazminat hakları saklıdır.

6. Teslimat ve İade

Basılı eserler dışındaki ürünlerin teslimatı alıcının “fullegal.com” sitesinde yer alan “Kütüphanem” linkine eserin eklenmesi ve esere ulaşım hakkının tanımlanması ile sağlanacaktır.

Basılı eserler sipariş ve ödemenin tamamlanması akabinde 7 gün içinde alıcıya ulaştırılmak üzere kargoya teslim edilir. Kargoda geçen süreler Fullegalin teslim yükümlülüğü süresine eklenmez ve gecikmelerden dolayı Fullegal değil ilgili kargo şirketi sorumludur. Kargo bedeli eserin satış bedeline ayrıca eklenecek ve alıcı tarafından karşılanacaktır.

İade halinde alıcı, satın aldığı ürünü hasar görmemiş halde aynı kargo şirketi ile Fullegal’e ait yukarda belirtilen adrese gönderir.

7. Son Hükümler

İşbu sözleşme alıcının “fullegal.com” sitesi üzerinden yapacağı tüm alışverişler için uygulanır. Kararlaştırılmayan hususlarda başta Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Medeni Kanunu olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır. Uyuşmazlık halinde Çerkezköy Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Fullegal, satış konusu tüm malların ücretlerinde süre kısıtlaması bulunmaksızın değişikliğe gitme ve yeniden düzenleme haklarını saklı tutar.

EK:

CAYMA BİLDİRİM FORMU AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

Cayma Bildirimi

Tarafınızla imzalamış olduğum, mesafeli satış sözleşmesinden, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 48. Madde 4. Fıkrası ve aynı Kanun’ a bağlı olarak çıkarılan, 27 Kasım 2014 Tarihli Yönetmelik’in 9.’uncu maddesinden kaynaklanan cayma hakkımı kullanmak suretiyle caydığımı bildirir, ödemiş olduğum peşinat ve imzalamış olduğum senet vb. kıymetli evrakın, tarafıma belirtmiş olduğum adrese teslim edilmesini talep ederim.

İade Edilen Satış Konusu Malın ve/veya Malların İsmi:

Satış Tarihi:

Satış Tutarı:

Telefon:

Mail:

İade Adresi: