En Güncel BDDK Kurul Kararları

Karar
BDDK Kurul Kararı - (01.07.2021 - 9647) Tasarruf finansman faaliyeti yürüten 21 şirketin tasfiyesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (21.05.2021 - 9573) MUFG Bank Turkey A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (05.12.2019 - 8700) Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (22.08.2013 -5491) Bankalar Tarafından Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi atanmasına ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (31.08.2012 - 4919) T. Halk Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (07.11.2014 - 6071) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (18.07.2013 - 5433) Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (v) bentleri ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (07.06.2007 - 2204) Konut finansmanı alanında faaliyet gösterecek finansal kiralama ve finansman şirketlerinin yetkilendirilmeleri aşamasında izlenecek usul ve esasların belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (20.08.2009 - 3320) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (19.08.2021 - 9753) Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketi hk. Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (26.12.2001 - 562) Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesi ve 18.01.2002 tarihi itibariyle mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması İncele
BDDK Kurul Kararı - (22.01.2004 - 1187) İnsan Kaynakları Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesinin birleştirilerek, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesinin kurulması İncele
BDDK Kurul Kararı - (30.04.2020 - 9003) Aktif Rasyosuna İlişkin İlave Açıklamalar Hk Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (25.09.2002 - 819) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması İncele
BDDK Kurul Kararı - (18.04.2020 - 9000) Banka Mevduatlarının Krediye Dönüşüm Oranı Hk Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (30.09.2010 - 3875) Bankaların Türk Lirası cinsinden tahvil ve bono ihraçlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (08.12.2020 - 9312) Pandemi Döneminde Alınan Kararlar Hk Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (29.07.2021 - 9720) Düzce, Rize ve Artvin’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Düzce, Rize ve Artvin illerinde yerleşik kişiler açısından kredi vade ve kredi kartı taksit sınırlarının artırılması hk. Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (29.05.2020 - 9042) Aktif Rasyosunun Revize Edilmesine İlişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (12.11.2020 - 9268) THP Tebliğlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Yeni THP’ler Hk Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (10.08.2020 - 9125) Aktif Rasyosunun Revize Edilmesine İlişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (28.02.2008 - 2493) Konsolide denetime ve denetim sonuçları ile denetime esas bilgi ve belgelerin paylaşımı ve kullanımına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (21.02.2020 - 8875 ) JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarının eşleştirilmesi Hk Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (17.06.2021 - 9616) JCR-ER'nin Menkul Kıymetleştirme ve Teminatlı Menkul Kıymet Derecelendirmelerinin Eşleştirilmesi hakkında Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (04.07.2006 - 1918) Bankacılık Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden yönetim kurullarınca oluşturulacak denetim komitelerine seçilecek yönetim kurulu üyelerinin haiz olacakları şartların belirlenmesi İncele
BDDK Kurul Kararı - (05.05.2011 - 4179) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (17.10.2000 - 78) Bankalarda Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Gelir Kaydedilmesine İlişkin Esas ve Usuller İncele
BDDK Kurul Kararı - (03.11.2000 - 98) Banka Kuruluşunda veya Mevcut Bankaların Hisselerinin Devralınma-sında ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bünyesinde Bulunan Bankaların Hisselerini Satın Almak Üzere Başvuracaklarda Aranacak Koşullara İlişkin Karar İncele
BDDK Kurul Kararı - (05.03.2003 - 1004) Ana hizmet birimi kapsamında Veri Yönetimi ve Analiz Teknikleri Dairesi Başkanlığının kurulması İncele
BDDK Kurul Kararı - (16.12.2010 - 3980) Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak kredilere ilişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (02.04.2020 - 8976) Banka ve Banka Dışı Finansal Kuruluşların Yapacakları Raporlamalar ve Bildirimler Hk Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (01.07.2021 - 9646) Kredi Vade ve Kredi Kartı Taksit Sınırları ile Kredi Değer Oranı Değişikliği Hk Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (16.03.2004 - 1233) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat yapısında değişiklik yapılması (bazı dairelerin kaldırılması, bazılarının birleşitirilmesi, yeni daire ve müdürlükler kurulması) İncele
BDDK Kurul Kararı - (15.06.2001 - 346) Interbank A.Ş. ve Eskişehir Bankası T.A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle Etibank A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi ve adı geçen Bankaların bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin 02.07.2001 tarihi itibariyle kaldırılması, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izninin 01.07.2001 tarihi itibariyle kaldırılarak tasfiye edilmesi İncele
BDDK Kurul Kararı - (16.09.2021 - 9789) Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğu Tarihinin Ertelenmesine İlişkin Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (17.06.2021 - 9624) Pandemi Döneminde Alınan Kararlar Hk Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (15.04.2002 - 687) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankaların iştirakleri ile hisseleri bu bankalardan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçen iştiraklerin yeniden yapılandırılması ve sermaye artırımına gidilebilmesi için alınacak tedbirlerin esas ve usullerinin belirlenmesi İncele
BDDK Kurul Kararı - (16.09.2021 - 9795) Pandemi Döneminde Alınan Kararlar Hk Kurul Kararı İncele
BDDK Kurul Kararı - (14.05.2003 - 1043) 2000/682 sayılı “Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Karar”ın 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinin 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmasının değiştirilmesi İncele
BDDK Kurul Kararı - (03.07.2003 - 1083) 2000/682 sayılı Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesi İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
BDDK Kurul Kararı - (10.12.2021 - 9982) Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber ile Sorunlu Alacak Çözümleme Rehberine ilişkin Kurul Kararı İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
BDDK Kurul Kararı - (28.06.2013 - 5404) Alternatifbank A.Ş.'deki %70,84 oranındaki doğrudan payın The Commercial Bank of Qatar (CBQ) tarafından devralınmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
BDDK Kurul Kararı - (15.01.2001 - 151) Bankalar Kanunu hükümleri gereği hisseleri TMSF'ye devrolunan bankalardaki bütün tasarruf sahipleri ve kreditörlerin fonlarını herhangi bir engel olmadan tam olarak kullanmalarını sağlayacak garanti uygulamasının kapsam ve içeriği hakkında, yasal yönleri ve işleyişine ilişkin hususlar da dahil olmak üzere kamuoyuna yapılacak duyuru İncele
BDDK Kurul Kararı - (12.01.2017 - 7194) International Islamic Rating Agency'nin (IIRA) derecelendirme notlarının, SYR hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler kapsamında kullanılmasına ilişkin Kurul Kararı İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
BDDK Kurul Kararı - (07.01.2016 - 6651) Bankaların SYR hesaplanmasına ilışkin düzenlemeler kapsamında derecelendirme notlarının kullanılmasına ve muadil denetleme ve düzenleme yapısına sahip otoritelerin belirlenmesine ilişkin esaslar İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
BDDK Kurul Kararı - (18.12.2015 - 6602) Döngüsel sermaye tamponu uygulaması ile bankalarca yapılacak kâr dağıtımına ilişkin usul ve esaslar hakkında Kurul Kararı İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
BDDK Kurul Kararı - (25.11.2004 - 1419) 31.10.2003 tarihli ve 1143 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen “Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin uygulamasının 30.09.2004 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmesi İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
BDDK Kurul Kararı - (12.07.2012 - 4834) Derecelendirme kuruluşlarınca verilen derecelendirme notlarının kullanımı hakkında Kurul Kararı İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
BDDK Kurul Kararı - (21.12.2021 - 9996) SYR Hesaplamasına İlişkin Değişiklikler Hk İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - 06.06.2022 İncele

Türkiye Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK)

BDDK, Türkiye’deki finans piyasalarının ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak ve özel finans kurumlarının sağlam, etkin ve dünya çapında rekabet edebilir bir yapıda hizmet vermesini sağlamak amacıyla denetim ve yaptırım uygulama yetki ve görevlerine sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız bir kamu kurumudur. Finans piyasaları, kurum ve tüketicilere yönelik uluslararası standartların uygulanmasını sağlayan, denetim ve yaptırım mekanizmaları ile gelişen ekonomik büyümenin yönelimlerini belirleyen kurumdur. İlk kez 4389 sayılı ve 23.06.1999 tarihli mülga Bankalar Kanunu ile kurulmuştur.

BDDK KARARLARI VE ERİŞİM

BDDK, menfaat sahiplerinin haklarının korunması ve finans kurumlarının işleyişini bozarak finans piyasalarının işleyişini tehdit edebilecek her türlü faaliyeti önlemek ve kredi sisteminin işleyişini kesintisiz ve sıkıntısız şekilde sürdürmek için gerekli kararları ve önlemleri alır. Kurum tarafından denetime tabi uygulamalara; finans kurumları, holdingler, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketlerinin kuruluşlarını, faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme ve hisse değişimi faaliyetlerini izleme ve denetleme örnek olarak sayılabilir. BDDK’nın kararları Kurul tarafından alınır. Mevzuat hükümleri kapsamında Kurum, finans kurumlarının işleyişi hakkında usul ve esasları belirleyen kararlar verir. Kurul tarafından verilen tüm kararlara Full & Egal’den ulaşılabilir. Arama Motorunda İçtihat kısmı seçilip, ilgili filtrelerden ülke ve kurumu seçerek veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasından arama yapmak ve istenilen karara erişmek mümkündür.

BDDK KURULUŞU

Finans piyasalarındaki denetim ve gözetim işlevinin artırılması ve bağımsız karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen politikalarla birlikte ilk kez 4389 sayılı ve 23.06.1999 tarihli mülga Bankalar Kanunu ile kurulmuştur. Günümüzde 5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ile düzenlenen Kurum, Türkiye’deki finans piyasalarının ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak ve özel finans kurumlarının sağlam, etkin ve dünya çapında rekabet edebilir bir yapıda hizmet vermesini sağlamak amacıyla denetim ve yaptırım uygulama yetki ve görevlerine sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kurumudur. Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlıktan müteşekkildir. Kurumun merkezi İstanbul’da yerleşiktir ve Ankara’da da bir temsilciliği bulunur. Kurum, bütçesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kendisine özgülenen mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanabilir. Görev ve yetkilerini etkin şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla yeterli sayı ve nitelikte personel, kurum tarafından istihdam edilir. Kurumun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez ve rehnedilemez.

BDDK BAŞKANLIĞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı aynı zamanda Kurumun da başkanıdır. Kurumun en üst yöneticisi olarak Başkan, Kurumun genel yönetiminden ve temsil edilmesinden sorumludur. Başkan ve üyeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde ve 8. maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan, 26. maddede yer alan çalışması yasaklanmış olmayan kişiler arasından seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Cumhurbaşkanı üyelerden birini Başkan ve birini de İkinci Başkan olarak görevlendirir. Kurul kararıyla beş başkan yardımcısı atanır. Bu yardımcılar Başkanlık görevlerinin yerine getirilmesinde Başkana yardım ederler.

BDDK YAPISI, KURULLARI VE DAİRELERİ

BDDK, Türkiye’deki finans piyasalarının ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak ve özel finans kurumlarının sağlam, etkin ve dünya çapında rekabet edebilir bir yapıda hizmet vermesini sağlamak amacıyla denetim ve yaptırım uygulama yetki ve görevlerine sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız bir kamu kurumu olarak 5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ile düzenlenmiştir. BDDK bünyesinde; biri Başkan biri ikinci Başkan olmak üzere yedi üyeden oluşan Kurul, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşan Başkanlık ve hizmet birimleri bulunur. Ana hizmet birimleri; Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı, Denetim Daire Başkanlıkları, Düzenleme Daire Başkanlıkları, Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı, Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Risk Yönetimi Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Uygulama Daire Başkanlıkları, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı, danışma birimi olarak Hukuk İşleri Daire Başkanlığı, yardımcı hizmet birimi olarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı şeklinde sıralanabilir.

BDDK İŞLEYİŞİ

Türkiye’deki finansal piyasaları ve kuruluşları uluslararası standartlarda düzenlemek. Denetim ve risk yönetim faaliyetlerini ulusal ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde tüketici lehine yönelik şekilde gerçekleştirmek, Kurumun esas amacıdır. Bu amacını yerine getirirken Kurum, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde finansal kuruluşların faaliyetlerinin güvenli, sağlam, etkin şekilde işleyen kredi sistemi sağlayarak tasarruf sahiplerinin haklarının korunmasını ve finans piyasalarının gelişimini gözeterek işlem yapar. Kurul, Başkan tarafından belirlenen gün ve saatte en az beş üyeyle Başkanın başkanlığında, Başkanın yokluğunda ikinci Başkanın başkanlığında, haftada en az bir kere toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde de en az beş üyenin katılımıyla toplanabilir. Kurul toplantıları en beş üyenin katılımıyla gizli olarak yapılır ve kararlar müzakere yoluyla alınır. En az dört üyenin, Kanunda belirtilen özel nisap halleri hariç, aynı yönde oy kullanmasıyla karar alınır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz ve karar yeter sayısı sağlanamadığı toplantıdan sonra gerçekleştirilen toplantıda da eşitlik olması hâlinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Toplantılar Kurum merkezinde yapılır.

BDDK ÜYELERİ

Üyeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde ve 8. maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan, 26. maddede yer alan çalışması yasaklanmış olmayan kişiler arasından seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Üyeler görevlerini yerine getirirken; ihtiyatlılık, bağımsızlık, güvenilirlik, katılımcılık, etkinlik, yetkinlik, duyarlılık değerlerine bağlı hareket ederler. Üyeler göreve başlamadan önce Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunda, görevlerini yerine getirirken tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlıkla hareket edeceklerine ve hukuka aykırı faaliyet yapmayacaklarına ve yapılmasına müsamaha göstermeyeceklerine dair yemin ederler. Üyeler asli görevlerinin dışında hiçbir resmi veya özel görev yapamazlar. Dernek, vakıf ve kooperatif benzeri kurumlarda yöneticilik yapması, ticari faaliyet ve serbest meslek faaliyetlerinde bulunması, Kurulun görev ve yetki kapsamına dâhil olan sektör ve alanlarda faaliyet gösteren ortaklıklarda pay sahibi olması ya da hakemlik ve bilirkişilik yapması yasaktır.

BDDK GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

BDDK, yaptığı işlemlerle finans piyasalarının güvenli ve istikrarlı işleyişini, finans kurumlarının faaliyetlerini düzenleyerek tasarruf sahiplerinin haklarını güvence altına almayı hedefler. Bu finans kurumlarının başında olan bankaların etkin şekilde çalışmasını sağlamak üzere alınan kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye gibi işlemlerin Kurul tarafından denetlenmesi en yaygın örneğidir. Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, tasarrufların güvence altına alınmasını sağlamak BDDK’nın görevlerindendir. Bu görevlerini yerine getirirken Kanun ve ilgili mevzuat tarafından kendisine verilen yetkileri kullanarak düzenleme ve yaptırım kararları alır. Bu yetkiler;

Bankaların düzenli ve güvenli şekilde çalışmasını sekteye uğratabilecek ve finans piyasalarında önemli ölçüde zararlar meydana getirebilecek tüm işlem ve uygulamaları önleyerek, kredi sisteminin etkin çalışmasını sağlamak ve tasarruf sahiplerinin haklarını korumak için gerekli tedbir ve kararları almak ve uygulamak,

Kurul, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Finans piyasalarında faaliyet gösteren kuruluşların; kurulma ve yetkilendirilme aşamalarını düzenlemek, kurulduktan sonra da gerçekleştirilen faaliyetleri denetlemek

Yurtiçi ve yurtdışında bulunan dengi kurumlarla uluslararası finansal, mali, mesleki alanlarda işbirliği yapmak ve görev alanına giren konular hakkında yabancı ülke kurumlarının yetkili kurumları ile mutabakat imzalamak,

Finans sektörünün gelişmesi için stratejiler ve planlar belirlemek,

Görevlerini yerine getirirken, her türlü bilgi ve belgeyi ilgili resmi ve özel kurumlardan, gizli dahi olsalar, istemek ya da yerinde incelemek,

Görev kapsamına giren tüm faaliyetleri araştırmak ve yaptırmak, gerekli görüldüğünde bu araştırmaları yayınlamak, şeklinde sıralanabilir.

BDDK LİSANSI

Finans piyasalarının güvenilirliği ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunabilmesi için birer finansal kuruluş olan bankaların, yurtiçi ya da yurtdışı merkezli fark etmez, kurulması, şube açmaları ve mevduat kabulü, kredi işlemleri, ıskonto işlemleri, bankanın müşterileri için menkul kıymetler alım satımı, yatırım işlemleri, kefalet işlemleri (kefil olma, garanti) gibi faaliyetler gerçekleştirebilmeleri BDDK iznine tabidir.

Bir bankanın kurulabilmesi için öncelikle; şirket esas sözleşmesi kurucu ortaklarca imzalanarak şirket tüzel kişiliğinin kuruluşu ile ilgili hazırlıklar yapılır ve Ticaret Bakanlığına kuruluş izni için başvurulur. Ticaret Bakanlığı tarafından anonim şirket kuruluş izni verilmesinden sonra, BDDK’ya banka anonim şirketi kuruluş izni için başvurulur. Kurul üyelerinin toplanıp müzakere etmesi üzerine yapılan oylamada en az beş üyenin olumlu yönde izin vermesi ile başvuru kabul edilmiş ve banka anonim şirketi tüzel kişilik kazanmış olacaktır. Bu aşamalardan sonra ortaya çıkan işletmenin bankacılık yapmak için yeterli olup olmadığı ayrıca mevzuat çerçevesinde denetlenecek ve uygun görülürse bankanın faaliyete geçmesine izin verilecektir.

BDDK SORUŞTURMASI

İhbar ve şikâyetlerin kuruma intikal etmesi ile Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Meslek personelinden oluşan denetim ekipleri kurulup, yapılan inceleme sonuçları ilgili daireye iletilir. İhbar ve şikâyet başvuruları haricinde de Kurum re’sen döngüsel olarak birbirini takip eden bağımsız denetimler gerçekleştirir. Her bir bankanın risk profili, büyüklüğü, faaliyet çeşitliliği ve karmaşıklığına göre bu denetim süreci farklılık gösterir. Denetim süreçleri grup başkanları, denetim ekipleri ve gözetim faaliyetleri ile görevlendirilen meslek personeli tarafından yürütülür. Denetim; banka faaliyetlerinin ve gerçekleştirdiği işlemlerin ayrıntılarıyla ve örnekler alınarak incelenmesi yerinde denetim, dosya üzerinden ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi gözetim olarak iki temel faaliyetten oluşur.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 150 ve devamında madde 161’e kadar sayılan; izinsiz faaliyette bulunmak, mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek, düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak, yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek, belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, işlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, itibarın zedelenmesi, sırların açıklanması, zimmet, diğer kanunlara aykırılıkların bulunması hallerinde Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuru üzerine sayılan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.

BDDK BAŞVURU VE ŞİKÂYET YOLU

Finans piyasalarında faaliyet gerçekleştiren bankalar ve finans kuruluşlarının; mevzuata ve hukuka aykırı davranışlar gerçekleştirerek finans piyasalarının işlevini, sağlamlığını, güvenilirliğini tehdit edecek ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini tehlikeye sokacak davranışları hakkında tüm gerçek ve tüzel kişiler BDDK’ya başvurabilirler.

Şikâyetler dilekçe, çağrı merkezi, CİMER veya https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/Home/EdevletGiris bağlantısından e-Devlet Kapısına giriş yapılarak, yönlendirilen BDDK e-Şikâyet sistemi üzerinden, şikâyette bulunmak mümkündür. İhbar ve şikâyetlerin kuruma intikal etmesi ile Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Meslek personelinden oluşan denetim ekipleri kurulup, yapılan inceleme sonuçları ilgili daireye iletilir.

BDDK CEZALARI

BDDK, yaptığı işlemlerle finans piyasalarının güvenli ve istikrarlı işleyişini, finans kurumlarının faaliyetlerini düzenleyerek tasarruf sahiplerinin haklarını güvence altına almayı hedefler. Bu finans kurumlarının başında olan bankaların etkin şekilde çalışmasını sağlamak üzere alınan kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye gibi işlemlerin Kurul tarafından denetlenir. Bu denetlemeler sonucunda ilgili kurumların hukuka aykırılıklarının tespit edilmesiyle Kurul bazı yaptırımlar uygular. Bu yaptırımlara; gerçeğe aykırı beyanlarla alınan kuruluş izninin Kurum tarafından geri alınması, hukuka ve mevzuata aykırı işlemlerin varlığı durumunda idari para cezası verilmesi ve gerekli görüldüğünde şube ve temsilciliklerin kapatılması örnek verilebilir.

Kanuna aykırı şube ve temsilcilik açma eylemi, pay edinim ve devirlerine ilişkin düzenlemelere aykırılık, kanuna aykırı atama veya çalıştırma eylemi, karar defterinin tutulmaması eylemi, bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşlarına ve finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelere aykırılık, koruyucu düzenlemelere ilişkin bildirimlerin yapılmaması, kredi yasaklarına uymama eylemi idari para cezası uygulanmasını gerektiren hukuka aykırılıklardır. İdari para cezası uygulanıp uygulanmayacağına, ilgilinin savunması alındıktan sonra karar verilir. Mevzuata aykırı olarak yurtiçinde açılan şube ve temsilcilikler açılması durumunda para cezasına ek olarak, Kurumun talebi üzerine bu şube ve temsilcilikler valilikler tarafından geçici veya sürekli olarak kapatılabilir.

BDDK KARARLARINA KARŞI KANUNİ YOLLAR

BDDK, Haziran 1999'da kurulmuş ve Ağustos 2000'de faaliyetlerine başlamış kamu tüzel kişiliğini haiz, mali ve idari özerkliğe sahip olan bir kurumdur. BDDK'nın temel görevi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelerin verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayarak finans sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için bankalar ve diğer finans şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemektir. Bu görevlerini yapıp yetkilerini kullanırken, kamu gücünü kullanır ve idari niteliğe sahip icrai kararlar alır.

BDDK'nın Kurul kararı ile yaptığı tüm işlemler ve bunlardan doğan zararların konusu, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24. maddesinde 1-c bendinde belirtilen kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlem sıfatını haiz olduğundan dolayı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalardandır. Bunun dışında BDDK tarafından yapılan birel işlemler ve bu işlemlerden doğan zararlara karşı ise İYUK genel yetki kurallarına göre yetkili İdare Mahkemesinde dava açılır.

Sık Sorulan Sorular

BDDK hakkında sık sorulan sorular

23.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı mülga Bankalar Kanunu ile ilk kez kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuştur. 01.11.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir.

BDDK, yaptığı işlemlerle finans piyasalarının güvenli ve istikrarlı işleyişini, finans kurumlarının faaliyetlerini düzenleyerek tasarruf sahiplerinin haklarını güvence altına almayı hedefleyen idari ve mali olarak bağımsız bir kamu kurumudur.
Kurumun merkezi daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da bulunmaktaydı. Fakat 6111 sayılı ve 13/2/2011 tarihli Kanunla birlikte Kurumun merkezinin iki yıl içinde İstanbul’a taşınması kararlaştırılmıştır. Kurumun merkezinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar Kurumun idari merkezi Ankara’da kalmaya devam etmiştir. Günümüzde Kurumun merkezi İstanbul’dadır. Kurumun bir temsilciliği Ankara’da olup, Kurum, düzenlemekle görevli olduğu alanın yoğun olduğu illerde ve sayısı ikiyi geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.
BDDK bünyesinde; biri Başkan biri ikinci Başkan olmak üzere yedi üyeden oluşan Kurul, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşan Başkanlık ve farklı konularda hizmetler veren hizmet birimleri bulunur.

Tüm güncel BDDK kararlarına Full & Egal’den ulaşılabilir. Arama Motoru açıldıktan sonra İçtihat kısmında gerekli filtreler seçilerek, Full & Egal’in veri tabanında milyonlarca ulusal ve uluslararası içtihat kararı arasından arama yapılıp istenilen kararlara ulaşılabilir.
Full & Egal’e üye olmak ücretsizdir, üyelik işlemleri tamamlanıp, istenilen uygun içtihat paketi satın alındıktan sonra tüm özellikler sınırsız olarak kullanılabilir. Arama Motoru açıldıktan sonra İçtihat kısmında gerekli filtreler seçilerek, Full & Egal’in veri tabanında milyonlarca ulusal ve uluslararası içtihat kararı arasından arama yapılıp istenilen BDDK kararlarına ulaşılabilir. Ulaşılan kararları sınırsız olarak dilediğiniz dile çevirebilir ve kullanabilirsiniz. İçtihat metinlerinin çevirisi özelliğimiz, tüm Abonelerimize ek ücret gerektirmeksizin sınırsız olarak sunulmaktadır.
Finans piyasalarında faaliyet gerçekleştiren bankalar ve finans kuruluşlarının; mevzuata ve hukuka aykırı davranışlar gerçekleştirerek finans piyasalarının işlevini, sağlamlığını, güvenilirliğini tehdit edecek ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini tehlikeye sokacak davranışları 5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ve mevzuat hükümleri çerçevesinde önler ve gerekli tedbirleri alır. BDDK Kurulunun aldığı güncel kararlara Full & Egal’de; ilgili sayfadan ulaşılabilir. İlgili bağlantıda bulunan, İçtihat kısmı seçilerek, Mahkeme/Kurum olarak BDDK seçilip, arama motoruna anahtar kelime yazılarak veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasından arama yapılabilir.
5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde BDDK Kurulu tarafından finansal piyasalarda faaliyet gösteren tüm banka ve diğer finans kuruluşlarının faaliyetlerini ve kurumsal işlemlerini düzenler ve denetler. Bu kararlar BDDK Kurulu tarafından alınır.

BDDK Kurulunun aldığı güncel kararlara Kararlar başlığı altından ulaşılabilir. Arama Motoru tüm aramaları, uluslararası ve ulusal milyonlarca içtihat kararının bulunduğu veri tabanında gerçekleştirir. Ulaşılan kararlar istenilen dillere tercüme ettirilebilir, herhangi bir kısıtlama olmaksızın PDF formatında indirebilir ve yazdırılabilir.
5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kuruluş veya Türkiye'de şube açmak için izin alan bankaların, ayrıca Kuruldan faaliyet izni alması gerekir. İzin, beyanname ile başvuru üzerine Kurul tarafından verilir. Verilen faaliyet izinleri Resmi Gazetede yayımlanır. İlk izin başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde kararın verilmesi gerekir.

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlemelerde bulunan şartları taşımayanlara gerekli düzeltmeleri yapmaları ve eksiklikleri tamamlamaları için altı aya kadar süre verir. Verilen süre içinde yeniden başvuranlar hakkında yapılan inceleme sonucunda durumları uygun bulunmayanlara verilmiş olan kuruluş izni geçersiz olur ve sonuç yazılı olarak bildirilir.
Finans piyasalarında faaliyet gerçekleştiren bankalar ve finans kuruluşlarının; mevzuata ve hukuka aykırı davranışlar gerçekleştirerek finans piyasalarının işlevini, sağlamlığını, güvenilirliğini tehdit edecek ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini tehlikeye sokacak davranışları 5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ve mevzuat hükümleri çerçevesinde önler ve gerekli tedbirleri alır. Verilen tüm bu kararlara Full & Egal’e ücretsiz olarak üye olup, istenilen içtihat paketi seçilerek; Kararlar sayfası altından ulaşılabilir.
Full & Egal’e üye olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz üyelik oluşturulduktan sonra üyeler kendilerine uygun içtihat paketini seçip satın alabilirler. Bu kararlara erişimde herhangi bir arama, tercüme, indirme, yazdırma sınırlaması yoktur. Tüm uluslararası ve yurtiçi içtihat kararlarına ulaşılabilir. BDDK kararları için de herhangi bir kısıtlama yoktur.
 Finans piyasalarında faaliyet gerçekleştiren bankalar ve finans kuruluşlarının; mevzuata ve hukuka aykırı davranışlar gerçekleştirerek finans piyasalarının işlevini, sağlamlığını, güvenilirliğini tehdit edecek ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini tehlikeye sokacak davranışları 5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ve mevzuat hükümleri çerçevesinde önler ve gerekli tedbirleri alır. Bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar ve bunların faaliyetleri, Kurumun denetim ve gözetimine tâbidir. Bu tedbir kararları; düzeltici önlemler, iyileştirici önlemler, kısıtlayıcı önlemler, faaliyet izninin kaldırılması veya fona devir olarak sayılabilir. Ayrıca Kurul kararıyla; sınırlamalara, kararlara ve düzenlemelere aykırı hareketleri nedeniyle kanun kapsamındaki ilgili kurumlara, gerçek ve tüzel kişilere idari para cezaları verilebilir.
BDDK, Haziran 1999'da kurulmuş ve Ağustos 2000'de faaliyetlerine başlamış kamu tüzel kişiliğini haiz, mali ve idari özerkliğe sahip olan bir kurumdur. BDDK'nın temel görevi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelerin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde finans piyasalarına ve finans kurumlarına dair idari niteliğe sahip düzenleme ve denetleme kararlar almaktır.

BDDK'nın Kurul kararı ile yaptığı tüm idari nitelikteki işlemler ve bunlardan doğan zararların konusu, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24. maddesinde 1-c bendinde belirtilen kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlem sıfatını haiz olduğundan dolayı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalardandır. Bunun dışında BDDK tarafından yapılan birel idari işlemler ve bu işlemlerden doğan zararlara karşı ise İYUK genel yetki kurallarına göre yetkili İdare Mahkemesinde dava açılır.
Kanunun; 13 ve 14. maddelerine aykırı şekilde şube ve temsilcilik açılması, 18. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları hükümlerine aykırılık hallerinde, yüz bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar, 25. maddesine aykırı şekilde atama yapılması veya 26. maddesinde belirtilen kişilerin yasaklanan görevlerde çalıştırılması hâlinde, yüz bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezasına hükmedilir. Para cezası Kurul kararıyla verilir ve gerekçesi belirtilir. Bu ve diğer tüm idari para cezası gerektiren hallerde Kurul, yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş olmasını veya idari para cezasının uygulanmasından itibaren iki yıl içerisinde aynı aykırılığın tekrarlanması durumunda, tutarları iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir.
BDDK idari ve mali özerkliğe sahip olan bir kamu kurumudur. Görevini yerine getirirken hiçbir organ, makam, merci veya kişi, karar alma sürecinde kuruma emir ve talimat veremez. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.
Finans piyasalarında faaliyet gerçekleştiren bankalar ve finans kuruluşlarının; mevzuata, Kurum kararlarına ve hukuka aykırı davranışlar gerçekleştirerek finans piyasalarının işlevini, sağlamlığını, güvenilirliğini tehdit edecek ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini tehlikeye sokacak davranışları hakkında BDDK’ya başvurulabilir.
Tüm gerçek ve tüzel kişiler finans piyasalarında faaliyet gösteren finansal kurumlar hakkında BDDK’ya başvurabilirler. Şikâyetler dilekçe, çağrı merkezi, CİMER veya https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/Home/EdevletGiris bağlantısından e-Devlet Kapısına giriş yapılarak, yönlendirilen BDDK e-Şikâyet sistemi üzerinden, şikâyette bulunmak mümkündür. İhbar ve şikâyetlerin kuruma intikal etmesi ile Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Meslek personelinden oluşan denetim ekipleri kurulup, yapılan inceleme sonuçları ilgili daireye iletilir.
İhbar ve şikâyetlerin kuruma intikal etmesi ile Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Meslek personelinden oluşan denetim ekipleri kurulup, yapılan inceleme sonuçları ilgili daireye iletilir. İhbar ve şikâyet başvuruları haricinde de Kurum re’sen döngüsel olarak birbirini takip eden bağımsız denetimler gerçekleştirir. Denetim süreçleri grup başkanları, denetim ekipleri ve gözetim faaliyetleri ile görevlendirilen meslek personeli tarafından yürütülür.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 150 ve devamında madde 161’e kadar sayılan; izinsiz faaliyette bulunmak, mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek, düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak, yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek, belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, işlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, itibarın zedelenmesi, sırların açıklanması, zimmet, diğer kanunlara aykırılıkların bulunması hallerinde Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuru üzerine sayılan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.
 İhbar ve şikâyet yolu ile yapılan başvuruların incelenmesi için konu ile ilgili dairelerden seçilen görevli meslek personellerinden denetim ekipleri kurulur. Her bir ekibin bir ekip başkanı vardır. Bu denetim ekipleri tarafından yapılan incelemelerin sonuçları, ekip başkanının bağlı olduğu daireye sunulur. İnceleme ve soruşturma işlemleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılır ve derhal Kurula sunulur.
Ücretsiz olarak üye olduktan ve uygun içtihat paketi satın alındıktan sonra, BDDK Kurulunun aldığı tüm güncel kararlara Full & Egal’den ulaşılabilir. Arama Motoru tüm aramaları, uluslararası ve ulusal milyonlarca içtihat kararının bulunduğu veri tabanında gerçekleştirir. Ulaşılan kararlar, onlarca dil içinden, istenilen dillere herhangi bir limite tabi olmadan tercüme ettirilebilir. Tercüme Full & Egal’in kendi sistemi aracılığıyla yapılmaktadır.
Kurum, finansal piyasalarda faaliyet gösteren finans kuruluşlarının denetim ve gözetim sisteminin geliştirilmesi ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı mülga Bankalar Kanunu ile idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kurumu olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından yeniden düzenlenmiştir.
BDDK, Haziran 1999'da kurulmuş ve Ağustos 2000'de faaliyetlerine başlamış kamu tüzel kişiliğini haiz, mali ve idari özerkliğe sahip olan bir kurumdur. BDDK'nın temel görevi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelerin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde finans piyasalarına ve finans kurumlarına dair idari niteliğe sahip düzenleme ve denetleme kararlar almaktır.
BDDK'nın temel görevi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelerin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde finans piyasalarında faaliyet gerçekleştiren finans kurumlarına dair idari niteliğe sahip düzenleme ve denetleme kararları almaktır. BDDK’nın aldığı bu kararlar menfaat sahiplerince dava edilebilir.
Mali ve idari özerkliğe sahip bir kamu kuruluşu olan BDDK’nın ülke çapında geçerli olacak düzenleyici işlemlerine, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24. maddesinde 1-c bendi uyarınca, Danıştay ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakar. Bunun dışında BDDK tarafından yapılan birel işlemler ve bu işlemlerden doğan zararlara karşı ise İYUK genel yetki kurallarına göre yetkili İdare Mahkemesinde dava açılır. Konusu 7.000 TL’yi geçen davalarda İdare Mahkemesinin kararları kesindir ve istinafa başvurulamaz.
BDDK, yaptığı işlemlerle finans piyasalarının güvenli ve istikrarlı işleyişini, finans kurumlarının faaliyetlerini düzenleyerek tasarruf sahiplerinin haklarını güvence altına almayı hedefler. Bu finans kurumlarının başında olan bankaların etkin şekilde çalışmasını sağlamak üzere alınan kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye gibi işlemlerin Kurul tarafından denetlenir. Bu denetlemeler sonucunda ilgili kurumların hukuka aykırılıklarının tespit edilmesiyle Kurul bazı yaptırımlar uygular. Kurum gerçekleştirdiği işlemlerde ihtiyatlılık, bağımsızlık, güvenilirlik, katılımcılık, etkinlik, yetkinlik, duyarlılık değerlerine bağlı hareket eder. BDDK kararlarını Kurul aracılığıyla alır, görüşmeler müzakere şeklinde ve gizli yapılır
Başkan ve üyeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde ve 8. maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan, 26. maddede yer alan çalışması yasaklanmış olmayan kişiler arasından seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Cumhurbaşkanı üyelerden birini Başkan ve birini de İkinci Başkan olarak görevlendirir. Kurul kararıyla beş başkan yardımcısı atanır. Bu yardımcılar Başkanlık görevlerinin yerine getirilmesinde Başkana yardım ederler.
BDDK Başkanın önerisi üzerine, Kurul tarafından Daire Başkanları atanır. Daire başkanlarının en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şarttır. Ancak, düzenleme, denetim ve uygulama daire başkanlıklarına bankalar yeminli murakıpları veya bankacılık uzmanları arasından atama yapılır.

Daire başkanı, görevli olduğu dairenin genel yönetimi ve temsilinden sorumludur. Biriminin yıllık çalışma programını, bütçe önerisini, çalışma esaslarını ve raporunu hazırlar ve tüm bunları üst merciye sunar.
Başkan ve üyeler, ilgili mevzuatta sayılan şartları sağlayan kişiler arasından seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılan Düzenleyici Ve Denetleyici Kurum Başkan Ve Üyelerinin görev süresi dört yıldır.
Türkiye'de bir bankanın kurulması ya da yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye'deki ilk şubesinin açılması için Bankacılık Kanunda öngörülen şartları sağlaması gerekir. Kurulun en az beş üyesinin oyuyla alınacak kararla, şartları sağladığına kanaat getiren kuruma izin verilir.

Türkiye'de kurulacak bir bankanın sağlaması gereken şartlar; anonim şirket şeklinde kurulması, hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, kurucularının bu kanunda belirtilen şartları haiz olması, yönetim kurulu üyelerinin bu kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olması, öngörülen faaliyet konularının plânlanan malî, yönetim ve organizasyon yapısı ile uyumlu olması, nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin mevzuat belirtilen asgari miktarda olması, ana sözleşmesinin bu kanun hükümlerine uygun olması, kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması, konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması, öngörülen faaliyet konularına ait iş plânlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili projeksiyonlarını sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde, ilk üç yıl için bütçe plânını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dâhil olmak üzere ibraz etmesi olarak sayılabilir.
Merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye'de şube açabilmeleri için bazı farklı şartlar aranmaktadır. Bu şartları; merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamış olması, merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye'de faaliyet göstermesine ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması, ödenmiş sermayesinin Türkiye’ye tahsis edilen kısmının mevzuatta belirtilen asgari miktardan az olmaması, müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen şartları ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olmaları, izin kapsamındaki faaliyet konularına ait iş plânlarını, ilk üç yıl için bütçe plânını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi, dâhil olduğu grubun ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması olarak sayılabilir.

Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dışında kurulu bir bankanın merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel düzenlemelere aykırılıkları nedeniyle faaliyeti yasaklanan konularda faaliyet izni verilmez.
Bir bankanın kuruluş izninin iptali için bazı şartların oluşması gerekir. Bu şartlar kanunda; iznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için başvurulmaması, kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi, iznin verilmesinde aranan şartların, faaliyete geçilinceye kadar kaybedilmesi, faaliyet izni alınamamış olması, iradi olarak faaliyetlerin tümünden vazgeçilmesi ve iradi tasfiyenin tamamlanması, devrolunan bankanın birleşme veya bölünme işlemlerinin tamamlanması, mevzuat çerçevesinde tasfiye veya iflas takibatının tamamlanması olarak sayılmıştır. Bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Kurulun en az beş üyesinin oyuyla alınan kararla izin iptal edilir.