Sık Sorulan Sorular

Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı kararları hakkında sık sorulan sorular

Devlet vergilerinin ve diğer gelirlerinin toplanmasında yetkili ve görevli bağlı bir kurumdur.
GİB Merkez Birimleri Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’da yerleşiktir. Tüm illerde taşra birimleri bulunmaktadır.
Tüm vergi yükümlülerinin GİB’in emsal kararlarını incelemesi yön gösterici olmakta, yaptırım kararlarının hangi olay ve konularda düzenlenmiş olduğunu bilmesi oluşabilecek zararları en aza indirme ve ticari sürekliliği sağlamak açısından önem arz etmektedir.
Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlık birimlerinden oluşmaktadır. Full & Egal üzerinden tüm güncel GİB Özelgeleri kararlarına ulaşabilirsiniz.
Evet, GİB kararlarını sınırsız olarak dilediğiniz dile çevirebilir ve kullanabilirsiniz. İçtihat metinlerinin çevirisi özelliğimiz; Tüm Abonelerimize ek ücret gerektirmeksizin sınırsız olarak sunulmaktadır.