Türkiye Sayıştay Mahkemesi

Sayıştay; Kamu İdarelerinin tüm gelir ve giderlerinin yasalara uygunluğunun incelendiği, raporlandığı ve Türkiye büyük Millet Meclisi Adına yargılama yaparak karara bağlandığı Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız Yüksek Mahkemesidir. Görev ve Yetkileri bakımından karar vermekte ilk ve son derece yetkili mercidir. Sayıştay’ın Daireleri; iş bölümü esasına göre belirlenen görevli oldukları hukuk alanlarında uzmanlaşmıştır. Arama Motorumuzda; Sayıştay’da bulunan Tüm Daire ve Kurulların emsal içtihatları bulunmaktadır.

Sayıştay Mahkemesi Denetimi

Hesap verilebilirlik ve kamuda saydamlığı sağlamak için denetim, yargılama ve rehberlik görev ve yetkileri olan Sayıştay; bağımsız bir Kurum olarak kamusal denetimleri sağlamaktadır. Arama Motorumuzda; Sayıştay’ın tüm emsal kararlarına ulaşabilirsiniz.

Sayıştay Mahkemesi Yapısı

Mahkeme; Başsavcılık, Daireler ve Kurul birimlerinden oluşmaktadır. Arama Motorumuzda Sayıştay’da bulunan Tüm Daire ve Kurulların emsal içtihatları bulunmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Sayıştay kararları hakkında sık sorulan sorular

Sayıştay, idari kurumların tüm gelir ve giderlerini incelemek, raporlamak ve TBMM adına yargılama yaparak karara bağlamakla yetkili ve görevli bağımsız Yüksek Mahkemedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da yerleşiktir.
Sayıştay Genel Kurul, Temyiz Kurulu ve Dairelerden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak yetki ve görevleri ayrıca belirlenmiş Kurulları bulunmaktadır. Full & Egal üzerinden tüm daire ve kurul kararlarına ulaşabilirsiniz.
Arama Motorumuz üzerinden tüm Sayıştay Mahkemesi kararlarına ulaşabilirsiniz.
Sayıştay Mahkemesi’nin en güncel içtihatlarına Full & Egal üzerinden ulaşabilirsiniz. İçtihatlarımız en geç aylık olarak güncellenmektedir.
Evet, Sayıştay İçtihatlarını sınırsız olarak dilediğiniz dile çevirebilir ve kullanabilirsiniz. İçtihat metinlerinin çevirisi özelliğimiz; Tüm Abonelerimize ek ücret gerektirmeksizin sınırsız olarak sunulmaktadır.